Årsstämma

Årsmöte 2022
Vem som helst kan nominera kandidater till styrelsen. För att vara med i styrelsen behöver man vara medlem i HSB. Beslut om styrelsens sammansättning fattas på årsstämman som hålls den 18 maj 2022 i Slagstaskolans matsal.

Här är valberedningens förslag på nya styrelseledamöter. Klicka på namnet för att läsa mer:

Sampo, Ordförande
Carola Andersson
Denny Suolaka
Jörgen Ericsson


Årsmöte 2021

Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll 2021 från ordinarie stämma
Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll  2021 från extrastämma


Årsmöte 2020
Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll 2020 inkl motioner och styrelsens kommentarer på motioner