Årsstämma

Årsmöte 2022
Vem som helst kan nominera kandidater till styrelsen. För att vara med i styrelsen behöver man vara medlem i HSB. Kontakta valberedningen om du är intresserad av att vara med i styrelsen, ordförande Helena Hellsberg 073-813 87 95.

Nya ledamöter:
Sampo Myllylä, Ordförande
Carola Andersson, ledamot
Jörgen Ericsson, suppleant

Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll 2022, del 1 och 2


Årsmöte 2021

Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll 2021 från ordinarie stämma
Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll  2021 från extrastämma


Årsmöte 2020
Brf Slagtäppans årsmötesprotokoll 2020 inkl motioner och styrelsens kommentarer på motioner