Carola Andersson

Carola Andersson, 53 år, har en son på 21 år. Har bott i Måsta i över 20 år.

Jobbar som inköpsassisten på Hjälpmedelscentralen.

Anledningen till att jag önskar bli en del av styrelsen är för att hjälpa till att skapa mer gemenskap i vår förening. Efter pandemin behöver vi hjälpas åt för att börja träffas och umgås igen, tanken är att arrangera olika aktiviteter. 

Den största utmaningen som jag ser det är att få alla medlemmar att känna gemenskap och delaktighet då det är en stor förening med många medlemmar. Jag kan bidra med att nå ut till våra medlemmar, till exempel via hemsidan och sociala medier.

Jag vill skapa delaktighet, gemenskap, information och nya fina minnen tillsammans!