Jörgen Ericsson

Jag heter Jörgen och bor på Måstavägen 19D

Jag ställer upp för inval i styrelsen som suppleant för att som medlem kunna bidra med föreningens fortsatta utveckling.

Mitt bidrag skulle t ex vara mina erfarenheter från affärslivet med att driva stora kontrakt och anbudsförfaranden.