Välkommen till Brf Slagtäppan!

Här kan du läsa om vår bostadsrättsförening, vad som gäller för dig som redan bor här men också för dig som är intresserad av att flytta hit. Under Våra lägenheter kan du se vilka olika typer av lägenheter vi har i området.

Vår vicevärd nås via mail eller via kontaktformuläret om du har frågor eller synpunkter.

BOENDEINFORMATION

 2021-12-18

Ingen avgiftshöjning från årsskiftet. Styrelsen har beslutat att månadsavgiften tillsvidare kommer att vara på samma nivå. Under nästa år ser vi över om avgiften skulle behöva höjas med anledning av eventuella större investeringar.

Vicevärdskontoret öppet i mellandagarna. Kontoret har öppet som vanligt i mellandagarna helgfria vardagar förutom tisdagen den 28 december då kontoret bara har öppet på förmiddagen mellan kl 8-10.

Återvinn julen!
Det blir mycket avfall vid jul, så tänk på att återvinna så mycket som möjligt.

  • Kartonger och julpappersorteras som pappersförpackning.
  • Tänk på att platta till kartonger så att kärlen inte blir överfulla
  • Snörensorteras som övrigt hushållsavfall
  • Julgran lämnas till Retuna/Lilla Nyby avfallsstation 

God Jul och Gott Nytt År! önskar styrelsen

2021-11-16 

Rensning av dagvattenbrunnar. Om du har sett PreZero åka runt i området beror det på att de rensar dagvatten-ledningar. Anledningen är att vi haft flera brunnar som svämmat över vid regn.

Läckande vattenledningar. Vi har haft läckande vattenledningar i området, Eskilstuna Energi & Miljös ledningar. I samband med reparationsarbetet blev vi tvungna att såga ner en björk i ”kohagen”, vars rötter påverkade ledningarna.

Ingen återbruksdag. Det blev ingen återbruksdag den här hösten men vi tar nya tag i vår. Har du saker du tror någon annan kan ha nytta av är det toppen om du sparar dem till våren.

Tänk på brandrisken. Har du koll på dina brandvarnare, att de funkar och att de har fräscha batterier nu när det är mörkare tider och vi tänder mer levande ljus?

Tänk på att regelbundet testa dina brandvarnare. Slagtäppan håller med brandvarnare till alla boende och har du inga hämtar du ut dem på vicevärdskontoret.

Undvik blinkande lampor på balkongen. Det är trevligt med ljusslingor på balkongen men ta hänsyn till dina grannar och undvik blinkande julbelysning eller annat som kan uppfattas som störande.

2021-10-30
Rapport från årsstämma och extrastämma
Förändringar i styrelsen:

  • Ludvig Jansson valdes till ny ordförande
  • Christopher Arnsmar valdes till suppleant och sekreterare
  • Hannu Rytilahti valdes till ledamot, tidigare suppleant

Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar kommer att sättas upp i trapphusen och är reviderade på vår webbplats.

Årsmötesprotokollen kommer att publiceras på www.slagtappan.se

Tvättstugebelysning. Ny sensorbelysning LED är monterad i alla tvättstugor. Slutbesiktningen är ännu inte genomförd och en översyn kommer att göras för att eventuellt komplettera belysningen.

Nybyggnation Måstavägen. Styrelsen har fått möjlighet att yttra sig om den planerade nybygg-nationen på Måstavägen, vid Måstastigen. Vi har i ett tidigare skede av planeringen yttrat oss och vi kommer att göra det igen, med hänvisning bland annat till att bygget ger minskat grönområde, ökad trafik, buller och avgaser med mera för oss boende i Slagtäppan.

2021-10-14
Slagtäppan påverkas av läckage i vattenledningar till området. Felsökning pågår och arbetet beräknas vara klart fredagen den 15 oktober enligt deras tidigare prognos som gjordes under torsdagen.

Uppdaterad information finns på Eskilstuna Energi & Miljös hemsida: 
Driftinformation – eem.se