Stadgar

Här kan du läsa Brf Slagtäppans stadgar.

Som boende har vi många rättigheter men också en del skyldigheter. Bland annat behöver du kontakta styrelsen när det gäller:

  • Större ingrepp i lägenheten, exempelvis rivning av väggar
  • Om du vill hyra ut lägenheten i andrahand. Avgift tillkommer.