Parkering och jour

Vi har avtal med Aimo park och Avarn Security som i samarbete hanterar parkering och jour.

Följande parkeringsregler gäller:

  • Gästparkeringarna är avgiftsbelagda. Biljettautomater finns för kort/mobil . Pris: 4 kr/tim eller 25 kr/dygn
  • Aimo park och Avarn Security patrullerar området. Vid felparkering utfärdas parkeringsbot. Felparkering är exempelvis = parkering längre än 15 min, parkering på gräsmattor, parkering på handikapplats utan tillstånd, parkering på hyrd plats

Följande parkeringsregler gäller:

    • Bilåkning är inte tillåten i området, endast vid i- och urlastning (max 15 min). Om man behöver parkera längre, i samband med exempelvis flytt, krävs tillstånd. Kontakta vicevärden för tillstånd. Observera att tiderna även gäller för hantverkare. Reglerna gäller för att framkomligheten, för främst utryckningsfordon, måste säkras
    • Man får inte köra eller parkera på gräsmattorna 

Fastighets- och störningsjour Avarn Security /Bravida hanterar vår jour. Du kontaktar dem för akuta ärenden vardagar efter kl 16 samt lördagar, söndagar och helgdagar. Dagtid kontaktar du vicevärdskontoret. Kontaktuppgifter och mer information finns på anslag i trapphusen eller på vår hemsida www.slagtappan.se. 

Varför har vi avgift på gästparkeringen? Vi har brist på gästparkeringsplatser delvis på grund av att de tidigare har används av boende i området och andra obehöriga. Vi har problem med återkommande parkering på innegårdarna och att man kör sönder gräsmattor. Därför har vi inte längre avgiftsfri gästparkering.