Välkommen till Brf Slagtäppan!

Här kan du läsa om vår bostadsrättsförening, vad som gäller för dig som redan bor här men också för dig som är intresserad av att flytta hit. Under Våra lägenheter kan du se vilka olika typer av lägenheter vi har i området.

Vår vicevärd nås via mail eller via kontaktformuläret om du har frågor eller synpunkter.

BOENDEINFORMATION

2023-09-12

Loppis lördag 23 september kl 10-14, Basketplan/stora lekplatsen. Anmälan till carolaa.sekreterare@gmail.com senast 18 september. Mer info finns i trapphusen. Välkommen!

2023-09-08

Inbrott – håll entrédörrar stängda. Det har varit ett flertal cykelstölder och inbrott i våra förråd under semestern. Vi måste alla hjälpas åt att hålla utkik och se till att entrédörrarna är stängda för att hindra obehöriga att ta sig in.

Dörrarna behöver också hållas stängda för att ventilationen ska fungera. Använd haken endast för i- och urlastning.

Farthinder och gångfartsområde. För att öka säkerheten och göra de enklare att köra ut har farthinder monterats vid Tomtebogatans parkering och 30 målats på gatan för att påminna om den hastighet som gäller. Förslaget var en motion från en medlem.

Slagtäppa blir gångfartsområde. Vi får inte köra fordon med högre hastighet än gångfart, vi får inte parkera inom området (endast i- och urlastning 15 min), vi har väjningsplikt mot gående.

Cylinderbytet påbörjat. Lykil har startat bytet i allmänna utrymmen. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar.  Mer info kommer i trapphusen.

Ny linbana snart. Vecka 35 kommer äntligen en ny linbana till stora lekplatsen. Den gamla gick sönder och bytet har dröjt på grund av leverantörens långa leveranstid.

Staket på Tomtebogatan tas bort. Vi kommer att ta bort staketen utanför gräsmattorna vid entréer mot parkeringen, så att det blir lika inom hela området och för att underlätta för fastighetsskötarna att klippa gräset, ploga samt för att minska kostnader för underhållet.

2023-09-04

Program för Frivilligcentralens höstaktiviteter onsdagar kl 10.30-12 vid Boulebanan.

  • 6 sept Bus och lek med Solstrålens förskola
  • 13 sept Allsång eller utomhusbingo
  • 20 sept Poesigympa och lymfmassage
  • 27 sept Tipspromenad

2023-08-26

Byte av elmätare i våra fastigheter. De flesta borde fått information från sin elleverantör om att de planerar byte av elmätare i fastigheterna. Du som boende behöver inte göra något eftersom elmätarna finns i trapphusen. Däremot kommer strömmen att brytas under ca 15 minuter under bytet. Leverantören ser till att information om tidpunkt för bytet anslås i trapphusen.

2023-08-16

Torsdag den 17 augusti påbörjas cylinderbyte i gemensamma utrymmen, entréer, källare, miljöhus med mera. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar. Anslag om tidpunkt sätts upp av Lykil.

2023-07-28

Det har varit inbrott i källarutrymmen i området, bland annat på Måstavägen 9 och Tomtebogatan 6. Håll utkik om ni ser obehöriga personer eller något annat misstänkt. Kontakta vicevärden/ fastighetsskötarna i så fall.

Viktigt att alltid se till att dörrar till trapphusen och källargångar är stängda. Dörrarna behöver även vara stängda för ventilationens skull.

2023-07-20

Preliminär start/fortsättning med cylinderbytet är vecka 32. Mer information kommer.

2023-07-20

I augusti och september kommer Frivilligcentralen tillbaka till Slagtäppan med utomhusaktiviteter för daglediga. Preliminär start 23 augusti. Mer information kommer.

2023-07-01

Höjd månadsavgift. På grund av ökade kostnader samt att vi har stora investeringar framför oss behöver vi höja månadsavgiften igen. Höjningen blir 5% från den 1 oktober.

Boule fredagar kl 10. Varje vecka samlas ett gäng för att spela boule. Vill du vara med är det bara att ansluta. Klot finns att låna på vicevärdskontoret. När kontoret är stängt kontaktas fastighetsskötarna.

Semesterstängt på vicevärdskontoret 10-30 juli. Under vecka 28-30 är det semesterstängt på kontoret. Felanmälan görs direkt till fastighetsskötarna mellan kl 07.00-16.00, på tfn 0706-16 04 45. För akuta ärenden kvällar och helger, se kontaktuppgifter i trapphusen eller på vår webbplats.

Håll utkik efter sommaraktiviteter. Om vädret är fint kan det dyka upp spontana aktiviteter här i området under sommaren. Håll utkik i trapphusen.

Grilla med försiktighet. Tänk på brandfaran när du grillar på någon av våra grillplatser. Håll koll på kommunens rekommendation och om det råder eldningsförbud.

2023-06-13
Ni som fortfarande inte har hämtat ut era lägenhetsnycklar ombeds snarast göra det.
Nycklarna samt extrabeställda nycklar är nu lämnade till vicevärdskontoret.
Medtag din blankett du fått i brevlådan samt legitimation.