Praktiska tips

Brandvarnare
Tänk på att se över dina brandvarnare så att de fungerar. Föreningen håller med en brandvarnare per lägenhet. Kontakta fastighetsskötarna eller vicevärdskontoret om de inte fungerar och behöver bytas ut.

Ventilation
Vårt ventilationssystem bygger på frånluft, dvs att det kommer in luft utifrån för att sedan går ut i lägenhetens ventiler. Det är därför viktigt att minst ett av ventilationsfönstren står öppet för inluften och att ventilerna är öppna och dammfria för utluften. Det är extra viktigt i badrummet för att undvika fuktskada. Filter till ventilationsfönstren finns att hämta på vicevärdskontoret. Fastighetsskötarna kan också hjälpa också till att montera in rosettventiler i vändringsfönstren så att du enkelt kan reglera inluft utan att behöva ha fönster öppet.

Köksfläkt
Kolfilterfläkt är det som fungerar i vårt ventilationssystem. Man får inte montera in en motordriven fläkt kopplad till ventilationssystemet.

Avlopp
Vid stopp i avlopp eller droppande kranar kan du ta hjälp av fastighetsskötarna.

Jordfelsbrytare
Vid elfel utlöses jordfelsbrytaren i proppskåpet. Du behöver själv slå på den när felet är åtgärdat.