Fastighetsskötsel

Frontab AB hanterar vår fastighetsskötsel, lokalvård och vårt vicevärdskontor. Du når våra fastighetsskötare via kontaktformuläret

Felanmälan eller vid akuta ärenden på tfn 0706-16 04 45.

Fastighetsskötare:
Anna Daniels
Rainer Elgbacka
Joakim Karlsson
Filip Dennemo

Lokalvård:
Matilda Söderberg
Marqurithe Fors

Vicevärd:
Elin Karlsson Krus