Nyheter

2022-03-26

Årsstämma 18 maj kl 18.30. Boka in datumet för Slagtäppans årsstämma som hålls i Slagstaskolans matsal. Årsmöteshandlingar delas ut i till alla boende innan mötet.
Motioner kan lämnas till vicevärdskontoret senast 31 mars.

Spela fotboll i området. Nya nät ska köpas in till fotbollsmålen på gräsmattan vid stora
lekparken. Fotbollsplanken som finns på Tomtebogatan är i dåligt skick, så två av dem kommer att rustas upp och två av dem tas bort.

Parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Vi har parkeringsplatser för fysiskt funktionsnedsatta på Måstavägen. P-platserna kommer att göras om till personliga parkeringsplatser och hyras ut till funktionsnedsatta. De kommer också flyttas en aning för att undvika placering längsmed husväggen. Är du behov av en plats? Kontakta vicevärden.

Skyddsrum. Vi ska se över våra skyddsrum för att kontrollera att de uppfyller
MSBs krav.

2022-02-19
Har du några idéer? Skriv då en motion till årsstämman med tips på förändringar/förbättringar i Slagtäppan. Motionen behöver vara daterad, underskriven och inlämnad till vicevärdskontoret senast den 31 mars. Årsstämman hålls senare i vår, datum och årsmöteshandlingar kommer.

Vi tar bort häckar på parkeringen Tbg. Häckar på parkeringarna på Tomtebogatan kommer att tas bort och de som finns längs med husen mot parkeringen kommer att halveras.
Anledningen är att det är svårt för fastighetsskötarna att klippa häckarna utan risk för att skada bilarna, det är svårt att komma in i bilarna eftersom häckarna är för breda samt att fastighetsskötarna behöver minska utomhusarbetet och fokusera mer på skötsel av våra fastigheter.

Grönytor på Måstavägen blir tillfällig bilväg. På grund av nybygget på Måstavägen och grävningar under mark kommer delar av vår gräsmatta göras om till tillfällig bilväg. Det här är inget vi är glada över men alternativet hade varit att stänga av vägen och boende varit tvungen att åka omvägar för att komma till sina parkeringar.
Gångtrafikanter kommer också nyttja vår mark. Planerad start för grävningarna är vecka 8 och 3 veckor framåt.

2022-01-30
Vem skottar parkeringsplatser?. Vi har hört att det finns oklarheter om vem som skottar boendeparkeringar från snö. Det är den boende själv som skottar sin egen parkeringsplats. Fastighets-skötarna skottar endast i gångarna.

Rasta INTE dina husdjur i området. Det har blivit allt vanligare att boende rastar sina husdjur inom Slagtäppans bostadsområde. Det är inte tillåtet, varken på innergårdar, gräsmattor, lekplatser, entréer eller andra ytor. Vi förstår att man inte alltid kan styra djurets behov men att gå rakt ut i området och rasta är inte ok.

Överbelamrat i miljöhusen efter helgerna. Det är jättebra att mycket av julen blev återvunnen men det funkar inte att ställa förpackningar på golvet i miljöhusen. Om kärlen är fulla behöver avfallet transporteras av dig som boende till annan återvinning. Vi betalar för att återvinna mycket luft, så om alla ser till att platta till förpackningarna borde antalet kärl räcka. Vi får betala extra för att ta hand om sådant som inte placeras där det ska och som inte sorteras rätt samt att blir besvär och olägenhet för andra boende.

Bilbrand på Måstavägen. Förra helgen uppstod en brand i en bil som stod parkerad vid gaveln på Måstavägen 13. Polis, brandkår och räddningstjänst var snabbt på plats och ingen människa kom till skada som tur var. Vi ska se över placeringen av handikapplatserna. Inga andra parkeringar får göras inom området utan tillstånd. HSB BRF

2021-12-18
Ingen avgiftshöjning från årsskiftet. Styrelsen har beslutat att månadsavgiften tillsvidare kommer att vara på samma nivå. Under nästa år ser vi över om avgiften skulle behöva höjas med anledning av eventuella större investeringar.

2021-12-18
Vicevärdskontoret öppet i mellandagarna. Kontoret har öppet som vanligt i mellandagarna helgfria vardagar förutom tisdagen den 28 december då kontoret bara har öppet på förmiddagen mellan kl 8-10.

Återvinn julen! Det blir mycket avfall vid jul, så tänk på att återvinna så mycket som möjligt.

  • Kartonger och julpappersorteras som pappersförpackning.
  • Tänk på att platta till kartonger så att kärlen inte blir överfulla
  • Snörensorteras som övrigt hushållsavfall
  • Julgran lämnas till Retuna/Lilla Nyby avfallsstation 

2021-11-16
Rensning av dagvattenbrunnar. Om du har sett PreZero åka runt i området beror det på att de rensar dagvattenledningar. Anledningen är att vi haft flera brunnar som svämmat över vid regn.

Läckande vattenledningar. Vi har haft läckande vattenledningar i området, Eskilstuna Energi & Miljös ledningar. I samband med reparationsarbetet blev vi tvungna att såga ner en björk i ”kohagen”, vars rötter påverkade ledningarna.

Ingen återbruksdag. Det blev ingen återbruksdag den här hösten men vi tar nya tag i vår. Har du saker du tror någon annan kan ha nytta av är det toppen om du sparar dem till våren.

Tänk på brandrisken. Har du koll på dina brandvarnare, att de funkar och att de har fräscha batterier nu när det är mörkare tider och vi tänder mer levande ljus?

Tänk på att regelbundet testa dina brandvarnare. Slagtäppan håller med brandvarnare till alla boende och har du inga hämtar du ut dem på vicevärdskontoret.

Undvik blinkande lampor på balkongen. Det är trevligt med ljusslingor på balkongen men ta hänsyn till dina grannar och undvik blinkande julbelysning eller annat som kan uppfattas som störande.

2021-10-30
Rapport från årsstämma och extrastämma
Förändringar i styrelsen:

  • Ludvig Jansson valdes till ny ordförande
  • Christopher Arnsmar valdes till suppleant och sekreterare
  • Hannu Rytilahti valdes till ledamot, tidigare suppleant

Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar kommer att sättas upp i trapphusen och är reviderade på vår webbplats.

Årsmötesprotokollen kommer att publiceras på www.slagtappan.se

Tvättstugebelysning. Ny sensorbelysning LED är monterad i alla tvättstugor. Slutbesiktningen är ännu inte genomförd och en översyn kommer att göras för att eventuellt komplettera belysningen.

Nybyggnation Måstavägen. Styrelsen har fått möjlighet att yttra sig om den planerade nybygg-nationen på Måstavägen, vid Måstastigen. Vi har i ett tidigare skede av planeringen yttrat oss och vi kommer att göra det igen, med hänvisning bland annat till att bygget ger minskat grönområde, ökad trafik, buller och avgaser med mera för oss boende i Slagtäppan.

2021-10-14
Slagtäppan påverkas av läckage i vattenledningar till området. Felsökning pågår och arbetet beräknas vara klart fredagen den 15 oktober enligt deras tidigare prognos som gjordes under torsdagen.

September
OBS viktigt! Extra årsstämma den 30 september

En extrastämma kommer att hålla i Slagstaskolans matsal torsdagen
den 30 september kl 18.30. Vi behöver rösta fram en ordförande i föreningen samt rösta om styrelsearvodet! Ingen ordförande = ingen förening.

Planteringar
Vi har planerat ett antal träd och buskar vid Tomtebogatan 8 samt vid entréinfarten. De ersätter träd som tidigare togs ner på grund av att de blivit för stora samt trängt in i våra ledningar under mark. I vår fortsätter vi plantera fler träd då vissa inte lämpar sig att plantera den här årstiden.

Grävning i området
Bikab kommer att gräva för bredband från Tomtebogatan 10 och upp till ”panncentralen” på Måstavägen.

Augusti
Årsmöte den 9 september
Välkommen till Slagtäppans årsmöte som hålls i Slagstaskolans matsal kl 18.30. Dagordning har skickats ut till alla boende. För att kunna ha ett coronasäkrat möte, uppmanar vi att endast en boende per hushåll deltar.

Dörrförsäljare
Vi har fått veta att försäljare av titthål och vredlock går runt i området. Det här är inget som styrelsen sanktionerat, så känn absolut inget tvång att köpa något.

Garagerenoveringen
Som ni säkert sett pågår renoveringen för fullt. Information har gått ut till alla som hyr garage. Är du intresserad av garageplats, kontakta vicevärden för att ställa dig i kö. Ny hyreskostnad är 400 kr/månad.

2021-06-21
Besök onsdagsaktiviteterna i området! Frivilligcentralen anordnar aktiviteter för seniorer här i Slagtäppan. Varje onsdag mellan kl 09.30 och 12 finns de på plats i ”kohagen” vid boulebanan. Träffarna startar med gympa och sen är det linedance (23 juni), utomhusbingo (30 juni) och poesigympa och frågesport (7 juli). Aktiviteterna pågår fram till 29 september. Coronasäkrade och inställt vid regn. Se anslag i trapphusen för mer information. Passa på och träffa dina grannar under trevliga former.

Rabatt hos Färghuset. Vi som bor i Slagtäppan erbjuds 25% rabatt på färg och spackel och 15% rabatt på andra utvalda varor hos Färghuset Nordsjö Idé & Design.
Läs mer om erbjudandet här. 

Semesterstängt på vicevärdsexpeditionen. Veckorna 28, 29 och 30 är expeditionen stängd.

2021-05-01
Inget valborgsfirande. På grund av pandemin blir det inget valborgsfirande i år heller.

Rensning av cyklar. Vi fortsätter rensning av cyklar på Måstavägen 9-21 och på Tomtebogatan 2-10. Mer information sätts upp i cykelrummen. Du som bor på Tomtebogatan 12-22 och har en cykel som blivit omhändertagen och vill ha tillbaka den, kontakta vicevärden senast 14 maj.

Garagebygget framflyttat. På grund av att byggföretaget backat ur måste vi flytta fram byggnationen. Vi återkommer med mer information om när arbetet kan starta upp.

2021-04-05
Nya garage på Tomtebogatan. Rivning/byggstart av våra nya garage påbörjas den 12 april och beräknas vara klart under sommaren. Arbetet genomförs i två etapper. Alla som
har garageplats har fått information om vad som gäller. Under byggtiden kommer tillfälliga parkeringsplatser upplåtas mellan husen och vid husgavlar. Precis som tidigare är garagen endast till för fungerande fordon. Alla garageplatser kommer efter nybygget höjas till 400 kr/månad. Du som vill säga upp din garageplats eller ställa dig i kö, kontakta
vicevärden.

Motioner lämnas in senast 31 mars! Har du förslag och idéer på förändringar och förbättringar i Slagtäppan? Lämna då in en motion för hantering på årsstämman. Motionen lämnas till vicevärdskontoret och behöver ha en avsändare och vara daterad.
Årsstämman hålls i juni eller senare i höst. Datum meddelas senare.

2021-01-31
Byte av belysning till sensorbelysning i trapphus och tvättstugor pågår på Måstavägen och fortsätter sen på Tomtebogatan.

Bastun är stängd och beräknas öppna igen vecka 6. Besiktningsåtgärder pågår, bland annat förbättring av ventilationen och fallet i golvet.

2020-12-01
Vi behöver fälla ett stort antal träd och startar på Tomtebogatan. Anledningen är att träden är i dåligt skick samt att de blivit för stora och rötterna skadar rör under mark. I vår fälls nya träd som ersätter flertalet av de som fälls.

Vi undersöker förutsättningarna för att montera laddstolpar på några av våra parkeringsplatser. Fler och fler boende skaffar elbilar och vi har önskemål från boende om elplatser.

Ingen avgiftshöjning 2021. Månadsavgiften blir kvar på samma nivå även nästa år.

Com Hem har tecknat flerårigt avtal med TV4, vilket innebär att TV4 och Sjuan finns kvar i grundutbudet. Dessa kanaler kan också ses på mobiler, surfplattor och datorer.

2020-12-21
Belysning i trapphus och tvättstugor. För att spara energi samt att belysningen är gammal kommer vi att byta till sensorstyrd belysning i trapphus och tvättstugor.

Tänk på att sortera rätt
Det blir mycket avfall vid jul, därför är det extra viktigt att vi sorterar rätt.
• Kartonger och julpapper sorteras som pappersförpackning. Tänk på att platta till
kartonger så att de får plats i kärlen.
Snören sorteras som övrigt hushållsavfall

God Jul och Gott Nytt År! önskar styrelsen, vicevärden och fastighetsskötarna. Vicevärdskontoret har öppet som vanligt i mellandagarna.

2020-12-01
Inga julgranar. I år kommer inga julgranar placeras på innergårdarna. Planen är att gräva ner elkablar för ljusnät till växtgrupperna men på grund av tidsskäl blir det först nästa år.

2020-10-29
OVK-besiktningen klar – låt ventilerna vara! Äntligen är OVK-besiktningen klar i våra lägenheter och det är nu bra flöde i frånluftsventilerna. Besiktningsföretaget upptäckte att ett flertal boende tagit bort sina ventiler eller byggt in dem.

Det får man absolut inte göra eftersom luftflödet då försämras för alla lägenheter i trappuppgången. Alla boende är skyldiga att se till att ventiler finns på plats och föreningen
betalar inte för eventuell ny ventil.

Garagebygget. Rivning och nybyggnation av garage är förskjutet på grund av försenade bygglov och flyttas därför fram till våren. Vi återkommer med mer information när det närmar sig.

Cykelrensning. För att alla ska få plats med sina cyklar och att det inte står cyklar utan ägare eller gamla trasiga cyklar är det dags att rensa cykelrummen. Håll utkik efter information när det är dags i ditt hus.

2020-08-31
Återbruksdag 19 september kl 11-13. Har du möbler och prylar du vill bli av med? Besök vår återbruksdag. Vi ställer ut containrar där du kan lämna saker du inte längre behöver. Det kan vara både trasiga och hela saker som någon annan kan ha nytta av. Föreningen bjuder på korv och fika.

Ta del av årsmötesprotokollet. Protokollet och svar på motionerna finns att läsa här på hemsidas samt på vicevärdskontoret.

Cykelstölder i området. Under vecka 33 stals flera cyklar från cykelförråd, bland annat på Måstavägen. Har du sett eller hört något, kontakta vicevärdskontoret.

Portar låsta kväll/natt. Portarna hålls ju numera låsta mellan kl 18.00-05.30. Det är inte ok att ställa upp porten så att obehöriga kommer in kvälls-/nattetid.

2020-06-30
Nya garage på gång. Under hösten kommer några av de gamla garagelängorna rivas och nya byggas upp. Mer information kommer till berörda boende.

Digitalt TV-utbud. Den 8 september blir vårt tv-utbud helt digitalt.
Läs mer om vad det innebär för dig och om du behöver göra något.

2020-04-17
OVK-besiktningen fortsätter. 
Du som har fått anmärkning på besiktningen eller som ännu inte fått din lägenhet besiktigad kommer att få information i brevlådan med besked om när det är dags för besök/ombesiktning.

OBS! Kan du inte ta emot besiktningsföretaget föreslaget datum behöver du själv kontakta Eskilstuna ventilationsrensning för att boka ny tid.

2020-04-17
Valborgsmässofirande är inställt på grund av Coronaviruset.

Årsmötet är framflyttat till den 29 juni kl 18.30.

Nya tider för låsning av portar. På grund av bland annat skadegörelse och spring av obehöriga i trapphusen har styrelsen beslutat att testa att låsa portarna tidigare, mellan kl 18.00-05.30.

Ny belysning  i källargångar. All belysning i källargångar och cykelrum har bytts ut till sensor-belysning så att vi inte behöver tända och släcka. Bytet gör att föreningen kommer att spara energi.

2020-02-13
Öppet Hus nya bastun!
Kom och besök vår nybyggda bastu.
Tid:
söndagen den 1 mars kl 10-14
Plats:
Måstavägen (”panncentralen”)