Nyheter 2021

2021-12-18
Ingen avgiftshöjning från årsskiftet. Styrelsen har beslutat att månadsavgiften tillsvidare kommer att vara på samma nivå. Under nästa år ser vi över om avgiften skulle behöva höjas med anledning av eventuella större investeringar.

Vicevärdskontoret öppet i mellandagarna. Kontoret har öppet som vanligt i mellandagarna helgfria vardagar förutom tisdagen den 28 december då kontoret bara har öppet på förmiddagen mellan kl 8-10.

Återvinn julen! Det blir mycket avfall vid jul, så tänk på att återvinna så mycket som möjligt.

  • Kartonger och julpappersorteras som pappersförpackning.
  • Tänk på att platta till kartonger så att kärlen inte blir överfulla
  • Snörensorteras som övrigt hushållsavfall
  • Julgran lämnas till Retuna/Lilla Nyby avfallsstation 

2021-11-16
Rensning av dagvattenbrunnar. Om du har sett PreZero åka runt i området beror det på att de rensar dagvattenledningar. Anledningen är att vi haft flera brunnar som svämmat över vid regn.

Läckande vattenledningar. Vi har haft läckande vattenledningar i området, Eskilstuna Energi & Miljös ledningar. I samband med reparationsarbetet blev vi tvungna att såga ner en björk i ”kohagen”, vars rötter påverkade ledningarna.

Ingen återbruksdag. Det blev ingen återbruksdag den här hösten men vi tar nya tag i vår. Har du saker du tror någon annan kan ha nytta av är det toppen om du sparar dem till våren.

Tänk på brandrisken. Har du koll på dina brandvarnare, att de funkar och att de har fräscha batterier nu när det är mörkare tider och vi tänder mer levande ljus?

Tänk på att regelbundet testa dina brandvarnare. Slagtäppan håller med brandvarnare till alla boende och har du inga hämtar du ut dem på vicevärdskontoret.

Undvik blinkande lampor på balkongen. Det är trevligt med ljusslingor på balkongen men ta hänsyn till dina grannar och undvik blinkande julbelysning eller annat som kan uppfattas som störande.

2021-10-30
Rapport från årsstämma och extrastämma
Förändringar i styrelsen:

  • Ludvig Jansson valdes till ny ordförande
  • Christopher Arnsmar valdes till suppleant och sekreterare
  • Hannu Rytilahti valdes till ledamot, tidigare suppleant

Kontaktuppgifter till samtliga styrelsemedlemmar kommer att sättas upp i trapphusen och är reviderade på vår webbplats.

Årsmötesprotokollen kommer att publiceras på www.slagtappan.se

Tvättstugebelysning. Ny sensorbelysning LED är monterad i alla tvättstugor. Slutbesiktningen är ännu inte genomförd och en översyn kommer att göras för att eventuellt komplettera belysningen.

Nybyggnation Måstavägen. Styrelsen har fått möjlighet att yttra sig om den planerade nybygg-nationen på Måstavägen, vid Måstastigen. Vi har i ett tidigare skede av planeringen yttrat oss och vi kommer att göra det igen, med hänvisning bland annat till att bygget ger minskat grönområde, ökad trafik, buller och avgaser med mera för oss boende i Slagtäppan.

2021-10-14
Slagtäppan påverkas av läckage i vattenledningar till området. Felsökning pågår och arbetet beräknas vara klart fredagen den 15 oktober enligt deras tidigare prognos som gjordes under torsdagen.

September
OBS viktigt! Extra årsstämma den 30 september

En extrastämma kommer att hålla i Slagstaskolans matsal torsdagen
den 30 september kl 18.30. Vi behöver rösta fram en ordförande i föreningen samt rösta om styrelsearvodet! Ingen ordförande = ingen förening.

Planteringar
Vi har planerat ett antal träd och buskar vid Tomtebogatan 8 samt vid entréinfarten. De ersätter träd som tidigare togs ner på grund av att de blivit för stora samt trängt in i våra ledningar under mark. I vår fortsätter vi plantera fler träd då vissa inte lämpar sig att plantera den här årstiden.

Grävning i området
Bikab kommer att gräva för bredband från Tomtebogatan 10 och upp till ”panncentralen” på Måstavägen.

Augusti
Årsmöte den 9 september
Välkommen till Slagtäppans årsmöte som hålls i Slagstaskolans matsal kl 18.30. Dagordning har skickats ut till alla boende. För att kunna ha ett coronasäkrat möte, uppmanar vi att endast en boende per hushåll deltar.

Dörrförsäljare
Vi har fått veta att försäljare av titthål och vredlock går runt i området. Det här är inget som styrelsen sanktionerat, så känn absolut inget tvång att köpa något.

Garagerenoveringen
Som ni säkert sett pågår renoveringen för fullt. Information har gått ut till alla som hyr garage. Är du intresserad av garageplats, kontakta vicevärden för att ställa dig i kö. Ny hyreskostnad är 400 kr/månad.

2021-06-21
Besök onsdagsaktiviteterna i området! Frivilligcentralen anordnar aktiviteter för seniorer här i Slagtäppan. Varje onsdag mellan kl 09.30 och 12 finns de på plats i ”kohagen” vid boulebanan. Träffarna startar med gympa och sen är det linedance (23 juni), utomhusbingo (30 juni) och poesigympa och frågesport (7 juli). Aktiviteterna pågår fram till 29 september. Coronasäkrade och inställt vid regn. Se anslag i trapphusen för mer information. Passa på och träffa dina grannar under trevliga former.

Rabatt hos Färghuset. Vi som bor i Slagtäppan erbjuds 25% rabatt på färg och spackel och 15% rabatt på andra utvalda varor hos Färghuset Nordsjö Idé & Design.
Läs mer om erbjudandet här. 

Semesterstängt på vicevärdsexpeditionen. Veckorna 28, 29 och 30 är expeditionen stängd.

2021-05-01
Inget valborgsfirande. På grund av pandemin blir det inget valborgsfirande i år heller.

Rensning av cyklar. Vi fortsätter rensning av cyklar på Måstavägen 9-21 och på Tomtebogatan 2-10. Mer information sätts upp i cykelrummen. Du som bor på Tomtebogatan 12-22 och har en cykel som blivit omhändertagen och vill ha tillbaka den, kontakta vicevärden senast 14 maj.

Garagebygget framflyttat. På grund av att byggföretaget backat ur måste vi flytta fram byggnationen. Vi återkommer med mer information om när arbetet kan starta upp.

2021-04-05
Nya garage på Tomtebogatan. Rivning/byggstart av våra nya garage påbörjas den 12 april och beräknas vara klart under sommaren. Arbetet genomförs i två etapper. Alla som
har garageplats har fått information om vad som gäller. Under byggtiden kommer tillfälliga parkeringsplatser upplåtas mellan husen och vid husgavlar. Precis som tidigare är garagen endast till för fungerande fordon. Alla garageplatser kommer efter nybygget höjas till 400 kr/månad. Du som vill säga upp din garageplats eller ställa dig i kö, kontakta
vicevärden.

Motioner lämnas in senast 31 mars! Har du förslag och idéer på förändringar och förbättringar i Slagtäppan? Lämna då in en motion för hantering på årsstämman. Motionen lämnas till vicevärdskontoret och behöver ha en avsändare och vara daterad.
Årsstämman hålls i juni eller senare i höst. Datum meddelas senare.

2021-01-31
Byte av belysning till sensorbelysning i trapphus och tvättstugor pågår på Måstavägen och fortsätter sen på Tomtebogatan.

Bastun är stängd och beräknas öppna igen vecka 6. Besiktningsåtgärder pågår, bland annat förbättring av ventilationen och fallet i golvet.

2020-12-01
Vi behöver fälla ett stort antal träd och startar på Tomtebogatan. Anledningen är att träden är i dåligt skick samt att de blivit för stora och rötterna skadar rör under mark. I vår fälls nya träd som ersätter flertalet av de som fälls.

Vi undersöker förutsättningarna för att montera laddstolpar på några av våra parkeringsplatser. Fler och fler boende skaffar elbilar och vi har önskemål från boende om elplatser.

Ingen avgiftshöjning 2021. Månadsavgiften blir kvar på samma nivå även nästa år.

Com Hem har tecknat flerårigt avtal med TV4, vilket innebär att TV4 och Sjuan finns kvar i grundutbudet. Dessa kanaler kan också ses på mobiler, surfplattor och datorer.