Nyheter 2022

2023-09-12

Loppis lördag 23 september kl 10-14, Basketplan/stora lekplatsen. Anmälan till carolaa.sekreterare@gmail.com senast 18 september. Mer info finns i trapphusen. Välkommen!

2023-09-08

Inbrott – håll entrédörrar stängda. Det har varit ett flertal cykelstölder och inbrott i våra förråd under semestern. Vi måste alla hjälpas åt att hålla utkik och se till att entrédörrarna är stängda för att hindra obehöriga att ta sig in.

Dörrarna behöver också hållas stängda för att ventilationen ska fungera. Använd haken endast för i- och urlastning.

Farthinder och gångfartsområde. För att öka säkerheten och göra de enklare att köra ut har farthinder monterats vid Tomtebogatans parkering och 30 målats på gatan för att påminna om den hastighet som gäller. Förslaget var en motion från en medlem.

Slagtäppa blir gångfartsområde. Vi får inte köra fordon med högre hastighet än gångfart, vi får inte parkera inom området (endast i- och urlastning 15 min), vi har väjningsplikt mot gående.

Cylinderbytet påbörjat. Lykil har startat bytet i allmänna utrymmen. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar.  Mer info kommer i trapphusen.

Ny linbana snart. Vecka 35 kommer äntligen en ny linbana till stora lekplatsen. Den gamla gick sönder och bytet har dröjt på grund av leverantörens långa leveranstid.

Staket på Tomtebogatan tas bort. Vi kommer att ta bort staketen utanför gräsmattorna vid entréer mot parkeringen, så att det blir lika inom hela området och för att underlätta för fastighetsskötarna att klippa gräset, ploga samt för att minska kostnader för underhållet.

2023-09-04

Program för Frivilligcentralens höstaktiviteter onsdagar kl 10.30-12 vid Boulebanan.

 • 6 sept Bus och lek med Solstrålens förskola
 • 13 sept Allsång eller utomhusbingo
 • 20 sept Poesigympa och lymfmassage
 • 27 sept Tipspromenad

2023-08-26

Byte av elmätare i våra fastigheter. De flesta borde fått information från sin elleverantör om att de planerar byte av elmätare i fastigheterna. Du som boende behöver inte göra något eftersom elmätarna finns i trapphusen. Däremot kommer strömmen att brytas under ca 15 minuter under bytet. Leverantören ser till att information om tidpunkt för bytet anslås i trapphusen.

2023-08-16

Torsdag den 17 augusti påbörjas cylinderbyte i gemensamma utrymmen, entréer, källare, miljöhus med mera. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar. Anslag om tidpunkt sätts upp av Lykil.

2023-07-28

Det har varit inbrott i källarutrymmen i området, bland annat på Måstavägen 9 och Tomtebogatan 6. Håll utkik om ni ser obehöriga personer eller något annat misstänkt. Kontakta vicevärden/ fastighetsskötarna i så fall.

Viktigt att alltid se till att dörrar till trapphusen och källargångar är stängda. Dörrarna behöver även vara stängda för ventilationens skull.

2023-07-20

Preliminär start/fortsättning med cylinderbytet är vecka 32. Mer information kommer.

2023-07-20

I augusti och september kommer Frivilligcentralen tillbaka till Slagtäppan med utomhusaktiviteter för daglediga. Preliminär start 23 augusti. Mer information kommer.

2023-07-01

Höjd månadsavgift. På grund av ökade kostnader samt att vi har stora investeringar framför oss behöver vi höja månadsavgiften igen. Höjningen blir 5% från den 1 oktober.

Boule fredagar kl 10. Varje vecka samlas ett gäng för att spela boule. Vill du vara med är det bara att ansluta. Klot finns att låna på vicevärdskontoret. När kontoret är stängt kontaktas fastighetsskötarna.

Semesterstängt på vicevärdskontoret 10-30 juli. Under vecka 28-30 är det semesterstängt på kontoret. Felanmälan görs direkt till fastighetsskötarna mellan kl 07.00-16.00, på tfn 0706-16 04 45. För akuta ärenden kvällar och helger, se kontaktuppgifter i trapphusen eller på vår webbplats.

Håll utkik efter sommaraktiviteter. Om vädret är fint kan det dyka upp spontana aktiviteter här i området under sommaren. Håll utkik i trapphusen.

Grilla med försiktighet. Tänk på brandfaran när du grillar på någon av våra grillplatser. Håll koll på kommunens rekommendation och om det råder eldningsförbud.

2023-06-13
Ni som fortfarande inte har hämtat ut era lägenhetsnycklar ombeds snarast göra det.
Nycklarna samt extrabeställda nycklar är nu lämnade till vicevärdskontoret.
Medtag din blankett du fått i brevlådan samt legitimation.

2023-06-27
Frivilligcentralen fortsätter sina populära aktiviteter för daglediga.

Onsdag 28 juni kl 10-10.45 hålls utomhusgympa vid ”kohagen”/boulebanan.

FC önskar alla boende välkomna!

I augusti och september fortsätter aktiviteterna.

2023-06-02

Eskilstuna Energi & Miljö har påbörjat arbete med att uppdatera transformatorstationen på Måstavägen som ligger bredvid vår gästparkering. Det här har skett utan styrelsens vetskap, så tyvärr har vi inte kunnat informera om det tidigare.

Från Måstavägen 13 till 23 har asfalten på trottoaren brutits upp och vår gästparkering är avspärrad och går inte att nyttja.

Under den här tiden får våra gäster och de som hyr parkeringsplatser på den platsen nyttja ytor vid Loftet/f d panncentralen. De tillfälliga p-platserna är uppmärkta med skyltar.

Anledningen till uppdateringen av transformatorstationen är för att förse de nybyggda hyreshusen med el.

2023-05-17

Lyckat Valborgsfirande! Vi har fått positiv återkoppling från familjedagen, att det var ett bra arrangemang och ett trevligt sätt att umgås med sina grannar. Tack till dig som kom och deltog i aktiviteterna. Förutom tipspromenad, klättervägg, boule med mera bjöds det på hamburgare, korv och fika. Vinnarna i tipspromenaden har blivit meddelade.

Vi ser fram emot att ses igen på nästa aktivitet!

Nya styrelsen

Tack alla som deltog i Slagtäppans årsstämma. Två nya suppleanter valdes in på stämman. Styrelsen består av följande ledamöter:

Sampo Myllylä, ordförande   
Hannu Rytilahti, vice ordförande Carola Andersson, sekreterare
Eva-Karin Magnusson, information
Timo Jehkonen, ledamot
 Carina Algo, ledamot   
Sejla Hazirovic, ledamot
Camilla Mersin, HSB ledamot Anders Lindmark, suppleant

2023-04-20

Besiktning av lekplatser. Våra lekplatser kommer att besiktigas nu under våren och eventuella fel åtgärdas för att de ska vara säkra för våra barn. Hör av dig till vicevärden om du skulle upptäcka något som behöver åtgärdas.

Rensa cyklar. nom kort kommer vi att rensa cyklar både i cykelrummen och i cykelställen utomhus. Mer information kommer.

Hoppas vi ses på årsstämman den 3 maj

Hälsar styrelsen

På vår hemsida finns all dokumentation inklusive valberedningens förslag.

2023-04-22

Här finns samlad information och dokument inklusive valberedningens förslag
för årsstämma 2023 som hålls den 3 maj kl 18 i Slagstaskolans matsal.

2023-04-18

Klicka här för att läsa Slagtäppans årsredovisning för 2022.
En papperskopia är distribuerad till alla boende.

Välkommen på glöggmingel. Den 11 december är alla boende inbjudna till glöggmingel i vår byggnad på Måstavägen (gamla panncentralen). Mer information om tid och innehåll kommer inom kort i trapphuset och här på vår webbplats.

2022-11-22

Byte av låscylindrar. Under vintern kommer vi att byta ut alla cylindrar till lägenhetsdörrar samt dörrar till gemensamma utrymmen såsom tvättstugor, miljöhus, källarförråd m m. Vi återkommer med mer utförlig information om hur det kommer att gå till rent praktiskt. Vi gör det av säkerhetsskäl då vårt låspatent gått ut.

Gungor under vintern. Som en säkerhetsåtgärd är gungor, gungbräda och linbana nedtagna eller låsta vintertid eftersom vi måste följa Boverket krav på stötdämpat underlag.

Radonmätning. Det är dags för mätning av radonhalten i lägenheter som ligger nära markplan. Mer information kommer till dig som är berörd. Vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer och gör mätningen för att alla ska ha ett bra och hälsosamt inomhusklimat.

Höjning av månadsavgiften. På grund av ökade drift- och underhållskostnader behöver vi höja månadsavgiften med 5% från 1 januari 2023.

2022-10-29

Information till nya boende. Vi kommer att ordna informationsträffar för dig som är ny i Brf Slagtäppan och berätta om vad som gäller här i området och vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening. Personlig inbjudan kommer. Plats vicevärdskontoret på Tomtebogatan 14A.

Lekplatserna besiktigade. Det är viktigt att våra lekplatser är säkra för barnen. Alla våra lekplatser är nu besiktade och brister åtgärdade. Slagtäppan som fastighetsägare är ansvariga för att göra regelbunden översyn och besiktning.

Hör gärna av dig till vicevärden om du upptäcker något som behöver åtgärdas eller om du har andra synpunkter på lekplatserna.

Staket uppsatt vid Tomtebogatan 20-22. På grund av att det blivit genomfart, livlig trafik och höga hastigheter på innergården, testar vi att sätta upp staket för att öka säkerheten för våra boende och för att minska trafiken.

Nyplantering. Nyplantering av träd och buskar har gjorts på Tomtebogatan för att kompensera för de träd som tagits ner tidigare.

Håll dörrar till cykelförråd och trapphus stängda. För vår säkerhet och ventilation i trapphusen behöver alla boende se till att ytterdörrarna hålls stängda. Vi har haft problem med incidenter i cykelförråden.

2022-08-20

Frivilligcentralen fortsätter med aktiviteter under hösten, onsdagar kl 10-12, vid boulebanan om inget annat anges.

Gympa + Aktivitet + Ta med egen fika!

24 augusti Utomhusbingo – Slagtäppan
31 augusti Falltrygghet – Munktellarenan. Begränsat antal platser – anmälan gäller
till 016-316 04 60/0760-30 32 73
7 september Utflykt – samling vid Vilsta Sportstuga
14 september Boule & andra spel – Slagtäppan
21 september Rörelseglädje & Poesigympa – Slagtäppan
28 september Allsång & musikquiz – Slagtäppan

Avgift för andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att föreningen ska ta ut en avgift för andrahandsuthyrning i enlighet med HSBs riktlinjer.

Olagligt att slänga småskräp
Från årsskiftet är det olagligt att slänga småskräp på marken såsom fimpar, snus och tuggummi. Bötesbeloppet ligger på 800 kr.

Snälla, rasta INTE din hund i området
Trots flera påminnelser ser vi fortfarande att många rastar sina hundar i bostadsområdet. Vänligen följ våra trivselregler och rasta inte din hund på innergårdarna, utanför portarna eller på gräsmattorna och gångvägar i området. Lämplig rastplats kan vara längsmed skogskanten.

2022-06-15

Slagtäppans styrelse

På årsstämman valdes flera nya styrelsemedlemmar in. Styrelsen består nu av följande personer:

 • Sampo Myllylä, ny ordf
 • Eva-Karin Magnusson, vice ordf, information
 • Carola Andersson, ny sekreterare
 • Sejla Hazirovic, ny ledamot
 • Carina Algo, ledamot
 • Hannu Rytilahti, ledamot
 • Timo Jehkonen, ledamot
 • Kurt Granlöf, ny suppleant
 • Jörgen Ericsson, ny suppleant
 • Camilla Mersin, HSB-representant

Årsmötesprotokoll
Protokollet kommer att publiceras på Slagtäppans webbplats så snart det är justerat. Håll utkik på www.slagtappan.se.

Vicevärdskontoret semesterstängt 11-29 juli
Felanmälan görs direkt till fastighetsskötarna mellan kl 07.00-16.00, på tfn 0706-16 04 45. För akuta ärenden kvällar och helger, se kontaktuppgifter i trapphusen eller på vår webbplats.

Ha en skön sommar!
önskar styrelsen

2022-05-25

Vi fortsätter den ajournerade årsstämman:

Onsdag 1 juni 2022 klockan 18:30 i Slagstaskolans matsal.

Information kommer till alla boende.

Frivilligcentralen kommer till Slagtäppan tisdagar kl 10-11 den 31 maj-28 juni. Enkel och rolig morgongympa för de som vill och kan, därefter korta samlingar med olika teman:

31 maj Rörelseglädje
7 juni Den goda chokladen (& annat av livets goda)
14 juni Grunderna i lymfmassage
21 juni Artros
28 juni Natur & kultur

Träff vid kohagen/boulebanan. Vid dåligt väder inställt.

2022-05-20

Årsstämman som hölls den 18 maj blev inte slutförd och ajourneras på grund av att vi bara hade tillgång till lokalen (Slagstaskolans matsal) under begränsad tid.

Frivilligcentralen fortsätter med aktiviteter här i området på olika teman: 

Onsdagar kl 10:00 -12:00
Gympa + Aktivitet + Ta med egen fika!

24 augusti Utomhusbingo – Slagtäppan
31 augusti Falltrygghet – Munktellarenan. Begränsat antal platser – anmälan gäller
till 016-316 04 60/0760-30 32 73
7 september Utflykt – samling vid Vilsta Sportstuga
14 september Boule & andra spel – Slagtäppan
21 september Rörelseglädje & Poesigympa – Slagtäppan
28 september Allsång & musikquiz – Slagtäppan

2022-05-25

Vi fortsätter den ajournerade årsstämman:

Onsdag 1 juni 2022 klockan 18:30 i Slagstaskolans matsal.

Information kommer till alla boende.

Frivilligcentralen kommer till Slagtäppan tisdagar kl 10-11 den 31 maj-28 juni. Enkel och rolig morgongympa för de som vill och kan, därefter korta samlingar med olika teman:

31 maj Rörelseglädje
7 juni Den goda chokladen (& annat av livets goda)
14 juni Grunderna i lymfmassage
21 juni Artros
28 juni Natur & kultur

Träff vid kohagen/boulebanan. Vid dåligt väder inställt.

2022-05-20

Årsstämman som hölls den 18 maj blev inte slutförd och ajourneras på grund av att vi bara hade tillgång till lokalen (Slagstaskolans matsal) under begränsad tid.

2022-03-26

Årsstämma 18 maj kl 18.30. Boka in datumet för Slagtäppans årsstämma som hålls i Slagstaskolans matsal. Årsmöteshandlingar delas ut i till alla boende innan mötet.
Motioner kan lämnas till vicevärdskontoret senast 31 mars.

Spela fotboll i området. Nya nät ska köpas in till fotbollsmålen på gräsmattan vid stora
lekparken. Fotbollsplanken som finns på Tomtebogatan är i dåligt skick, så två av dem kommer att rustas upp och två av dem tas bort.

Parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Vi har parkeringsplatser för fysiskt funktionsnedsatta på Måstavägen. P-platserna kommer att göras om till personliga parkeringsplatser och hyras ut till funktionsnedsatta. De kommer också flyttas en aning för att undvika placering längsmed husväggen. Är du behov av en plats? Kontakta vicevärden.

Skyddsrum. Vi ska se över våra skyddsrum för att kontrollera att de uppfyller
MSBs krav.

2022-02-19
Har du några idéer? Skriv då en motion till årsstämman med tips på förändringar/förbättringar i Slagtäppan. Motionen behöver vara daterad, underskriven och inlämnad till vicevärdskontoret senast den 31 mars. Årsstämman hålls senare i vår, datum och årsmöteshandlingar kommer.

Vi tar bort häckar på parkeringen Tbg. Häckar på parkeringarna på Tomtebogatan kommer att tas bort och de som finns längs med husen mot parkeringen kommer att halveras.
Anledningen är att det är svårt för fastighetsskötarna att klippa häckarna utan risk för att skada bilarna, det är svårt att komma in i bilarna eftersom häckarna är för breda samt att fastighetsskötarna behöver minska utomhusarbetet och fokusera mer på skötsel av våra fastigheter.

Grönytor på Måstavägen blir tillfällig bilväg. På grund av nybygget på Måstavägen och grävningar under mark kommer delar av vår gräsmatta göras om till tillfällig bilväg. Det här är inget vi är glada över men alternativet hade varit att stänga av vägen och boende varit tvungen att åka omvägar för att komma till sina parkeringar.
Gångtrafikanter kommer också nyttja vår mark. Planerad start för grävningarna är vecka 8 och 3 veckor framåt.

2022-01-30
Vem skottar parkeringsplatser?. Vi har hört att det finns oklarheter om vem som skottar boendeparkeringar från snö. Det är den boende själv som skottar sin egen parkeringsplats. Fastighets-skötarna skottar endast i gångarna.

Rasta INTE dina husdjur i området. Det har blivit allt vanligare att boende rastar sina husdjur inom Slagtäppans bostadsområde. Det är inte tillåtet, varken på innergårdar, gräsmattor, lekplatser, entréer eller andra ytor. Vi förstår att man inte alltid kan styra djurets behov men att gå rakt ut i området och rasta är inte ok.

Överbelamrat i miljöhusen efter helgerna. Det är jättebra att mycket av julen blev återvunnen men det funkar inte att ställa förpackningar på golvet i miljöhusen. Om kärlen är fulla behöver avfallet transporteras av dig som boende till annan återvinning. Vi betalar för att återvinna mycket luft, så om alla ser till att platta till förpackningarna borde antalet kärl räcka. Vi får betala extra för att ta hand om sådant som inte placeras där det ska och som inte sorteras rätt samt att blir besvär och olägenhet för andra boende.

Bilbrand på Måstavägen. Förra helgen uppstod en brand i en bil som stod parkerad vid gaveln på Måstavägen 13. Polis, brandkår och räddningstjänst var snabbt på plats och ingen människa kom till skada som tur var. Vi ska se över placeringen av handikapplatserna. Inga andra parkeringar får göras inom området utan tillstånd.