Nyheter 2023

2024-03-02

Motioner till årsstämman. Har du idéer eller förslag på förbättringar i Slagtäppan. Då kan du lämna in en motion till årsstämman. Sista inlämningsdag är den 31 mars.

Motionen kan lämnas in till vicevärdskontoret eller till vicevard@slagtappan.se. Mall och information om vad den behöver innehålla finns på webben www.hsb.se.

Motionen behöver vara daterad, underskriven med ditt namn samt epostadress.

Nomineringar till styrelsen. Är du intresserad av att gå med i styrelsen? Kontakta i så fall föreningens valberedare Arimo Aho, arimo@hotmail.se. Flera poster är föremål för omval/nyval: ordförande, ledamöter, revisor och valberedare.

2023-12-20

Vicevärdskontoret stängt i mellandagarna. Mellan jul och nyår är kontoret stängt. Under den tiden kontaktas fastighetsskötarna på tfn 070-616 04 45. Kontoret är öppet igen tisdagen den 2 januari.

Betala parkeringsavgift via en mobilapp. Aimo park har stängt av betalautomaterna vid våra gästparkerings-platser på grund att det är för kostsamt att underhålla automaterna. I stället behöver man ladda ner och betala för parkering via Aimo parks app. Det här är inget vi i Slagtäppan kan påverka och vi hoppas att det kommer att fungera fortsatt bra för våra gäster.

Ladda inte elbil i elstolpe. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ladda elbilar i våra elstolpar eller i andra eluttag.

Kartonger, julpapper och snören. Det blir mycket avfall vid jul. Kartonger och julpapper sorteras som pappersförpackningar. Vik ihop kartonger så att de tar mindre plats. Snören läggs i kärl för hushållsavfall. Julgran lämnas till Retuna.

2023-11-17

Avgiftshöjningen framflyttad. Den avgiftshöjning på 5% som skulle trätt i kraft 1 oktober är flyttad till 1 januari 2024. Hur stor höjningen blir framgår av de personliga avier som kommer för perioden januari-mars.

Cylinderbyte – några lägenheter återstår. Det är 16 lägenheter där cylindrar ännu inte är bytta. Du som är berörd kommer att bli kontaktad för att boka in nytt datum för byte.

Rutinkontroll av garage. Som en del i vårt brandskyddsarbete kommer det göras en internkontroll av våra garage för att säkerställa att vi följer lagstiftningen.

2023-10-06

Vrid på elementens termostatventiler. Ventilerna på elementen behöver vridas på med jämna mellanrum för att de inte ska fastna och för att de ska fungera fullt ut.

Radonmätning. Mätning av radonhalten i lägenheter som ligger nära markplan kommer att göras under hösten. Mer information kommer till dig som är berörd. Vi följer Strålsäkerhets-myndighetens rekommendationer och gör mätningen för att alla ska ha ett bra och hälsosamt inomhusklimat.

Dörrstängare i entrédörrar. Fastighetsskötarna har justerat dörrstängarna så att dörrarna stängs på ett smidigt sätt. Det är en balans mellan att dörrarna ska stängas och att de inte ska smälla igen.

2023-09-12

Loppis lördag 23 september kl 10-14, Basketplan/stora lekplatsen. Anmälan till carolaa.sekreterare@gmail.com senast 18 september. Mer info finns i trapphusen. Välkommen!

2023-09-08

Inbrott – håll entrédörrar stängda. Det har varit ett flertal cykelstölder och inbrott i våra förråd under semestern. Vi måste alla hjälpas åt att hålla utkik och se till att entrédörrarna är stängda för att hindra obehöriga att ta sig in.

Dörrarna behöver också hållas stängda för att ventilationen ska fungera. Använd haken endast för i- och urlastning.

Farthinder och gångfartsområde. För att öka säkerheten och göra de enklare att köra ut har farthinder monterats vid Tomtebogatans parkering och 30 målats på gatan för att påminna om den hastighet som gäller. Förslaget var en motion från en medlem.

Slagtäppa blir gångfartsområde. Vi får inte köra fordon med högre hastighet än gångfart, vi får inte parkera inom området (endast i- och urlastning 15 min), vi har väjningsplikt mot gående.

Cylinderbytet påbörjat. Lykil har startat bytet i allmänna utrymmen. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar.  Mer info kommer i trapphusen.

Ny linbana snart. Vecka 35 kommer äntligen en ny linbana till stora lekplatsen. Den gamla gick sönder och bytet har dröjt på grund av leverantörens långa leveranstid.

Staket på Tomtebogatan tas bort. Vi kommer att ta bort staketen utanför gräsmattorna vid entréer mot parkeringen, så att det blir lika inom hela området och för att underlätta för fastighetsskötarna att klippa gräset, ploga samt för att minska kostnader för underhållet.

2023-09-04

Program för Frivilligcentralens höstaktiviteter onsdagar kl 10.30-12 vid Boulebanan.

  • 6 sept Bus och lek med Solstrålens förskola
  • 13 sept Allsång eller utomhusbingo
  • 20 sept Poesigympa och lymfmassage
  • 27 sept Tipspromenad

2023-08-26

Byte av elmätare i våra fastigheter. De flesta borde fått information från sin elleverantör om att de planerar byte av elmätare i fastigheterna. Du som boende behöver inte göra något eftersom elmätarna finns i trapphusen. Däremot kommer strömmen att brytas under ca 15 minuter under bytet. Leverantören ser till att information om tidpunkt för bytet anslås i trapphusen.

2023-08-16

Torsdag den 17 augusti påbörjas cylinderbyte i gemensamma utrymmen, entréer, källare, miljöhus med mera. När det är klart byts cylindrar i lägenhetsdörrar. Anslag om tidpunkt sätts upp av Lykil.

2023-07-28

Det har varit inbrott i källarutrymmen i området, bland annat på Måstavägen 9 och Tomtebogatan 6. Håll utkik om ni ser obehöriga personer eller något annat misstänkt. Kontakta vicevärden/ fastighetsskötarna i så fall.

Viktigt att alltid se till att dörrar till trapphusen och källargångar är stängda. Dörrarna behöver även vara stängda för ventilationens skull.

2023-07-20

Preliminär start/fortsättning med cylinderbytet är vecka 32. Mer information kommer.

2023-07-20

I augusti och september kommer Frivilligcentralen tillbaka till Slagtäppan med utomhusaktiviteter för daglediga. Preliminär start 23 augusti. Mer information kommer.

2023-07-01

Höjd månadsavgift. På grund av ökade kostnader samt att vi har stora investeringar framför oss behöver vi höja månadsavgiften igen. Höjningen blir 5% från den 1 oktober.

Boule fredagar kl 10. Varje vecka samlas ett gäng för att spela boule. Vill du vara med är det bara att ansluta. Klot finns att låna på vicevärdskontoret. När kontoret är stängt kontaktas fastighetsskötarna.

Semesterstängt på vicevärdskontoret 10-30 juli. Under vecka 28-30 är det semesterstängt på kontoret. Felanmälan görs direkt till fastighetsskötarna mellan kl 07.00-16.00, på tfn 0706-16 04 45. För akuta ärenden kvällar och helger, se kontaktuppgifter i trapphusen eller på vår webbplats.

Håll utkik efter sommaraktiviteter. Om vädret är fint kan det dyka upp spontana aktiviteter här i området under sommaren. Håll utkik i trapphusen.

Grilla med försiktighet. Tänk på brandfaran när du grillar på någon av våra grillplatser. Håll koll på kommunens rekommendation och om det råder eldningsförbud.

2023-06-13
Ni som fortfarande inte har hämtat ut era lägenhetsnycklar ombeds snarast göra det.
Nycklarna samt extrabeställda nycklar är nu lämnade till vicevärdskontoret.
Medtag din blankett du fått i brevlådan samt legitimation.

2023-06-27
Frivilligcentralen fortsätter sina populära aktiviteter för daglediga.

Onsdag 28 juni kl 10-10.45 hålls utomhusgympa vid ”kohagen”/boulebanan.

FC önskar alla boende välkomna!

I augusti och september fortsätter aktiviteterna.

2023-06-02

Eskilstuna Energi & Miljö har påbörjat arbete med att uppdatera transformatorstationen på Måstavägen som ligger bredvid vår gästparkering. Det här har skett utan styrelsens vetskap, så tyvärr har vi inte kunnat informera om det tidigare.

Från Måstavägen 13 till 23 har asfalten på trottoaren brutits upp och vår gästparkering är avspärrad och går inte att nyttja.

Under den här tiden får våra gäster och de som hyr parkeringsplatser på den platsen nyttja ytor vid Loftet/f d panncentralen. De tillfälliga p-platserna är uppmärkta med skyltar.

Anledningen till uppdateringen av transformatorstationen är för att förse de nybyggda hyreshusen med el.

2023-05-17

Lyckat Valborgsfirande! Vi har fått positiv återkoppling från familjedagen, att det var ett bra arrangemang och ett trevligt sätt att umgås med sina grannar. Tack till dig som kom och deltog i aktiviteterna. Förutom tipspromenad, klättervägg, boule med mera bjöds det på hamburgare, korv och fika. Vinnarna i tipspromenaden har blivit meddelade.

Vi ser fram emot att ses igen på nästa aktivitet!

Nya styrelsen

Tack alla som deltog i Slagtäppans årsstämma. Två nya suppleanter valdes in på stämman. Styrelsen består av följande ledamöter:

Sampo Myllylä, ordförande   
Hannu Rytilahti, vice ordförande Carola Andersson, sekreterare
Eva-Karin Magnusson, information
Timo Jehkonen, ledamot
 Carina Algo, ledamot   
Sejla Hazirovic, ledamot
Camilla Mersin, HSB ledamot Anders Lindmark, suppleant

2023-04-20

Besiktning av lekplatser. Våra lekplatser kommer att besiktigas nu under våren och eventuella fel åtgärdas för att de ska vara säkra för våra barn. Hör av dig till vicevärden om du skulle upptäcka något som behöver åtgärdas.

Rensa cyklar. nom kort kommer vi att rensa cyklar både i cykelrummen och i cykelställen utomhus. Mer information kommer.

Hoppas vi ses på årsstämman den 3 maj

Hälsar styrelsen

På vår hemsida finns all dokumentation inklusive valberedningens förslag.

2023-04-22

Här finns samlad information och dokument inklusive valberedningens förslag
för årsstämma 2023 som hålls den 3 maj kl 18 i Slagstaskolans matsal.

2023-04-18

Klicka här för att läsa Slagtäppans årsredovisning för 2022.
En papperskopia är distribuerad till alla boende.

Välkommen på glöggmingel. Den 11 december är alla boende inbjudna till glöggmingel i vår byggnad på Måstavägen (gamla panncentralen). Mer information om tid och innehåll kommer inom kort i trapphuset och här på vår webbplats.