Fritidsaktiviteter

Bastu
Finns på Måstavägen 23 (bakom panncentralen).

Damer:            Fredagar kl 13.00 – 15.00
Herrar:            Tisdagar kl 15.00 – 19.00 och Fredagar kl 15.00 – 19.00
Familjer:         Lördagar enligt bokning.
Kostnad:         20 kr/vuxna och 5 kr/barn

För information och bokning, kontakta Teija Mattila på tfn 0769-48 50 11.

Andra fritidsaktiviteter som anordnas
Valborgsmässofirande (april)
Återbruksdagar (vår/höst)
Julfest (januari)

För tips på aktiviteter, kontakta vicevärdskontoret.